Tarihçe

Şahverdi Köyü Geçmişi

img_2908

Şahverdi Köyü 16. yüzyıl başlarında (yaklaşık yıl 500 yıl önce) Şahverdi Ağa tarafından yerleşime açılmıştır. Büyüklerimizin (İMAM HÜSEYİN) anlatımlarına göre; Şahverdi’liler Orta Asya Horasan’dan Tunceli Ovacık ilçesine göç etmişler. Oradan da Sivas KARATAŞ köyüne yerleşmişler. Nihayetinde bugünkü Şahverdi Köyü’ne yerleşmişlerdir.

Sivas-İmranlı/KARATAŞ köyünde halen Şahverdi Ağanın sülalesinden olan akrabalarımız yaşamaktadır.

Daha sonra Ocakzadelerimiz olarak seyit soyundan gelen dedelerimiz ÜÇLER TOPRAĞI  hicri 1217 (1801) yılında köyümüze yerleşmişlerdir.

Şahverdi köylüleri Şahverdi Ağa ve 7 çocuğunun soyundan gelmektedirler. Bu çocuklardan 1’i Maden’e ve  1’i de Gümüşakar’a göç etmiştir.

Şahverdi Ağanın alfabetik sıraya göre çocukları ve tespit edebildiğimiz kadarıyla bunlara denk gelen Şahverdi Köyü’ndeki Aile İsimleri aşağıda gösterilmiştir:

Sıra Şahverdi Ağa Şu andaki soyu
No Çocuğunun İsmi 
1 Alişer Madendere’ye taşınmış
2 Eyvaz BAHÇETEPE
3 Hasan UZUNYAYLA
4 Mahmut Gümüşakar’a taşınmış
5 Munzur SARAÇOĞLU
6 Murteza YANMIŞ
7 Timur AĞIRDEMİR

Şahverdi’liler Nüfus Kanununa göre aşağıdaki Soy isimlerini almışlardır.

Sıra No AİLE SOY İSMİ 
1 Ağırdemir
2 Ayvaz
3 Bahçetepe
4 Kar
5 Korkmaz
6 Küçükçiçek
7 Saraçoğlu
8 Uzunyayla
9 Üçlertoprağı
10 Yanmış

Koçgiri aşiretine mensup Şahverdi köylüleri şu anda  tespit edebildiğimiz kadarıyla 300  haneye ulaşmıştır.

Bugün, Tunceli Ovacık, Erzurum Hınıs ve Mardin/Derik ilçesinde de Şahverdi adını taşıyan  3 ayrı köy  vardır.

Şahverdi Köyü  Erzincan Refahiye ilçesi merkez köylerindendir. Refahiye’ye 8 km uzaklıkta olup, şu anda 50 haneden oluşmaktadır. Çevresi ormanla kaplı olup, köyde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda Organik Çilek üretimi ile Refahiye ilçesinin örnek, önemli ve önde gelen bir köyü haline gelmiştir. Köyde 20 civarında aile yazın çilek üretimi yapmaktadır.

Şahverdi Köyünde tarım dışında “Arıcılık” da yapılmaktadır.

Şahverdi Köylüleri tarım ve hayvancılık üretimi  için Kooperatifleşmeye giderek, 2004 yılında Şahveredi Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi’ni kurmuşlardır. Bu kooperatife çevre köylerden de ortak alınmaya başlanmıştır. Kooperatif için Şahverdi Köyü  yol girişinde 1.5 dönüm arazi alınmıştır.

Köyde kurulu Kooperatife ait 1 Atölye mevcut bulunmaktadır. Atölyede “arıcılık petek tahta ve Arı Kovanı” üretimi yapılmaktadır.

Şahverdi Köyünde, Köy Tüzel Kişiliğine (Muhtarlık) ait soğuk hava deposu mevcut olup, diğer köylere de hizmet verilerek; özellikle tulum peyniri depolanmada kullanılmaktadır.

Şahverdi Köyü Tüzel kişiliğine ait 350 m³ kapasiteli toplam 170.000.- TL maliyetli sulama havuzu  2009 yılında faaliyete geçirilmiştir. Sulama havuzu sisteminde 2.000 m kapalı sistem sulama borusu araziye döşenmiştir. Buna bağlı 800 m 60 ve 80’lık boru kapalı boru sisteme dahil edilmiştir. 52.000 m damlama boru tarlalara döşenmiştir. Böylelikle  ilk damlama sulama sistemi Şahverdi köyüne kurulmuştur. Bu Refahiye’de bir ilktir.

Köy içinde 2 katlı bir Cem Evi mevcut olup, 2003 Ağustos ayında hizmete girmiştir. Cem evinin alt katında; morg, cenaze yıkama yeri, mutfak ve yemekhane olup, üst katı cem evi, kütüphane ve yönetim odasından oluşmaktadır.

 ”Refahiye İlçesinde, Cem Evi olan tek köy Şahverdi’dir.” İlk cem evi Şahverdi Köyünde yapılmıştır. Daha sonra başka köyler de Cem evi yapmaya başlamışlardır.

Şahverdi Köyü bugünkü haliyle yerleşime yetmemekte olup, Kemah’a giden yol üzerindeki alanda yeni yerleşim yeri için parselasyon çalışması yapılmış, isteklilerden talep alınarak, ihale aşamasına yaklaşılmıştır. Yeni yerleşim yerinde, 500 ile 700 metre kare arasında yaklaşık 90 adet parsel yerleşime açılacaktır.

Günümüzde,  Şahverdi Köylülüleri yoğun olarak ;
İstanbul, İzmir, Bursa, Edine, İzmit, Çorlu, Çorum, Erzincan, Antalya, Almanya, Avusturya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletlerinde, İsviçre, Norveç’de yaşamaktadırlar.

ŞAHVERDİ KÖYLÜLÜLERİ

DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Bir Cevap Yazın